Věra Šrámková


Forma dohody: M A N D Á T N Í S M L O U V A
Lze dohodnout pouhé účetní poradenství, nebo včetně zpracování dokladů, případně i zastupování na úřadech při různých jednáních a kontrolách (v tomto případě se však podnikatel nemůže zřít svých povinností vůči úřadům, jen může někoho pověřit k jejich vyřizování).

CENÍK


Ceny je možno dohodnout individuálně vždy podle požadavků a potřeb klienta.


PODNIKATELSKÁ SFÉRA


Orientační CENY nabízených služeb na PC + softwaru účetní: Lze dohodnou měsíční nebo roční paušál za celek, nebo jednotkové zúčtování, např. za položku deníku, výplatu zaměstnance, kartu majetku, vnitřní předpis apod.. Při stanovení ceny vždy záleží na míře podrobností (rozdělování na střediska a zakázky), na včasnosti a stavu předávaných dokladů (zda jsou rozdělené a seřazené či nikoliv) a na jiných specifických požadavcích klienta (např.kde dochází k předávání dokladů a jak často) a zároveň na tom, zda je při těchto pracích využíván software a PC klienta nebo účetní.

Měsíční/roční paušál
v Kč
Cena za jednotku
v Kč
- daňová evidence (do 100 jednoduchých dokladů) 2000,- 20,-
- účetnictví (do 100 jednoduchých dokladů) 3000,- 25,-
- evidence drobného majetku (do 100 položek) 1000,- 10,-
- dlouhodobý majetek (do 10 ks) 1000,- 100,-
- zboží na skladových kartách (do 100 pohybů položky) 1600,- 16,-
- zpracování přiznání DPH 200,- 200,-
- zpracování přiznání jiných daní 1000,- 1000,-
- mzdy a personalistika (do 10 zaměstnanců) 2000,- 200,-
- mzdy a personalistika (do 50 zaměstnanců) od 5000,- do 10000,- 200,-
- zpracování vnitřního předpisu 500,-
- zpracování celkové uzávěrky dle složitosti a objemu od 1000,-
- poradenství (měsíční paušál do 5 započatých hodin nebo hodin.sazba) 1000,- 400,-
Tato sazba se použije zároveň při zastupování na úřadech nebo přípravě dokladů ke kontrole.


NEZISKOVÉ ORGANIZACE


Samostatnou oblastí je ceník pro neziskové organizace, u kterých se vždy uzavírá individuální smluvní cena (např. 1 položka účetnictví = 18,- kč).
Věra Šrámková © 2010 Design and program Jakub Veselý